Ha egy növény egészséges, szárba szökken, hajtásokat hoz, arra azt mondjuk, hogy kivirágzik. Ha egy cég, vállalkozás növekszik, jó eredményeket és bevételt hoz, azt is virágzó üzletnek hívjuk. De mit jelent emberként virágozni, mi az a flourishing?

Egyesek szerint az emberi virágzás egyszerűen a pénzügyi siker. Mások szerint a személyes fejlődés és növekedés. Gondolhatnánk azt is, hogy az virágzik aki boldog, vagy az, aki új képességeket sajátít el és hatékonyan használja őket.

A fenti definíciók mindegyik igaz! Legalábbis részben. A flourishing egy multdiminezionális konstruktum, vagyis több összetevőből épül fel, és csak akkor érhetjük el a maximális szintjét, ha egy egészséges szinten képesek vagyunk átélni mindegyik összetevőt. 

Mi az a flourishing vagyis a virágzás?

A virágzás jelensége a pozitív pszichológia legújabb és legígéretesebb területei közé tartozik. A flourishing koncepciója világszerte alkalmazható módszer és filozófia az életminőség emelésére és kutatási eredmények szerint a virágzás jelensége óriásai hatással van mindennapi életünkre, arra, hogyan életünk, szeretünk és viszonyulunk másokhoz.  A flourishing nem egyszerűen a boldogságot jelenti, hanem egy többrétegű koncepció. Martin Seligman, a pozitív pszichológia alapító atyja szerint a virágzás akkor érhető el ha az általa megalkotott PERMA modell minden eleme teljesül.

P – Pozitív érzelmek (positive emotions)

E – Bevonódás (engagement)

R – Kapcsolatok (relationships)

M – Jelentés (meaning)

A – Eredmények (accompishments)

Ahogy a modell összetevői alapján is látható, a virágzás akkor jön létre, ha pozitív érzelmeket élünk át a mindennapok során, olyan munkát és cselekvéseket végzünk amibe bevonódunk, mély kapcsolataink vannak, értelmet és jelentés találunk életünkben, tehetségeinket és erősségeinket pedig úgy csatornázzuk, hogy eredményeket érjünk el a segítségükkel. Virágozni azt jelenti, ha életünk kiteljesedik, értelemmel teli feladatokat végzünk, kapcsolódunk másokkal, a „jó élet” esszenciáját éljük. (Seligman, 2011) A pozitív pszichológus Dr Lynn Soots szerint a virágzás az „autentikus élet” amely örömet és boldogságot okoz, a célok elérésén és a másokhoz való kapcsolódáson keresztül, olyan módon, amely számunkra természetes, nem erőltetünk magunkra semmit. A virágzás nem egy személyiségvonás: nincs olyan, hogy valaki rendelkezik vele, vagy nem. Ha az emberi elme állapotáról egy skálát állítanánk fel, a virágzás és a mentális betegség, mentális rosszullét e skálának a két végén helyezkedne el. Aki kutatások szerint a flourishing magasabb szintjét élte át az a következőket tapasztalta:

  • Kevesebb hiányzás a munkából
  • Az elveszettség, tanácstalanság alacsonyabb szintje
  • Tisztább életcélok
  • Magasabb reziliencia, jobb ellenállás a stresszel szemben
  • Magasabb intimitás
  • Jobb egészségügyi állapot

Egyértelműen látható tehát, hogy a virágzás miért ilyen fontos eleme az életünknek és miért érdekes a kutatók számára. 

Hogyan érhető el a virágzás?

A virágzás eléréséhez a kutatók szolgálnak néhány praktikus tippel is. Ilyenek azok, hogy építsünk baráti kapcsolatokat, szánjunk megfelelő időt a pihenésre és kikapcsolódásra, keressünk olyan aktivitásokat amikben örömünket leljünk és keressünk olyan értékeket amik mentén élni tudjuk az életünket. Ezen célok eléréséhez pedig magas szintű önismeret szükséges. Vannak olyan fejleszthető személyiségjegyek is, amelyek hozzájárulnak a virágzás eléréséhez: a jó kommunikáció, mások meghallgatásának képessége, a folyamatos fejlődés képessége valamint a figyelem hatékony irányítása és fókuszálása. Aki fejleszti ezeket a képességeit, képes lesz a céljaira fókuszálni, a kihívásokban a fejlődési lehetőségeket látja meg és jó kapcsolatokkal fog rendelkezni, amelyek újabb lehetőségekhez segítik hozzá. 

A flourish jelenségéről Martin Seligman műveiben lehet bővebben olvasni.

A cikk forrása: https://positivepsychology.com/flourishing/ 

Fordította: Parák András