Komplex programok

A programokat országszerte megvalósítjuk, igény esetén akár angol nyelven is.

Annomentál Kortárs Mentor Program 

Komplex programunk az iskolai légkör megváltoztatást célozza meg. Az Annomentál Kortárs Mentor  Programban résztvevő iskolákban a diákok egy biztonságos, támogató légkörben élhetik mindennapjaikat, ahol a közösséghez tartozás fontos értékként van jelen, melyhez a diákok örömmel igazodnak. A program fő célkitűzése, hogy az iskolában erőszakmentes, jó minőségű gyerekkapcsolatok, közösségek és osztályok működjenek.  

Programunk különlegessége, hogy rendszer szintű változásokat hoz az iskolák életébe és egy több szinten történő beavatkozással segíti a biztonságos, erőszakmentes iskolai légkör kialakítását. 

Az egész tanéven átívelő program során támogatást nyújtunk a pedagógusok, a gyerekek és a szülők számára abban, hogy az iskolában biztonságos, jó élmény legyen jelen lenni, tanulni, fejlődni. 

Az Annomentál Kortársmentor Program minden esetben az iskola egyéni igényeit, szükségleteit, értékrendjét és erőforrásait figyelembe véve valósul meg. 

A program érdekessége, hogy a diákokat is bevonva, kortársmentorok segítségével zajlik az iskolai légkör megváltoztatása. A kortársmentorok olyan gyerekek, akik felkészítést kapnak a közösségi konfliktusok kezelésére és a biztonságos légkör megőrzésének támogatására. A kortársmentor gyerekeket és az osztályközösségeket speciális felkészítést kapott koordinátor tanárok segítik, akik módszerspecifikus, akkreditált továbbképzéseken ismerkednek meg a biztonságos iskolai légkör pedagógiai módszerekkel történő elősegítésével. 

Hatékony változást úgy lehet elérni, ha egy program a családok, szülők szintjéről is támogatást szerez, ezért az Annomentál Kortársmentor Program az érdeklődő és motivált szülőket bevonva zajlik. A szülők számára tájékoztató jellegű pszichoedukatív foglalkozásokat tartunk, valamint fókuszcsoportos beszélgetéseket, ahol azon dolgozunk, hogy tudják hatékonyan, otthonról segíteni gyermekeiket a békés, erőszakmentes közösségek kialakításában és fenntartásában. 

Programjaink oktatói, felkészítői szakpszichológusok, terapeuták, szociológusok. Programunk fontos elme a hatékonyság vizsgálat. A program 6-8 hónapon át zajlik segítségünkkel és utána az iskola önállóan működtetni tudja. 

Országosan, bármely településen elérhető programunk. 

A komplex programunk elemei: 

 • Diagnosztika
 • Tanárok informálása, érzékenyítése
 • Tanártovábbképzések, módszertani továbbképzések
 • Szülők informálása, fókuszcsoportos beszélgetések
 • Diákok informálása, érzékenyítése
 • Kortárs mentor diákok kiválasztása – melynek módszertanát témában jártas szociológus dolgozta ki
 • Kortárs mentor diákok felkészítése
 • Gyerekközösség foglalkozások
 • Monitorozás, esetmegbeszélések
 • Antibullying protokoll kidolgozása, testreszabottan
 • Hatásvizsgálat

Részletes információkért kérem keressen minket emailen (info@annomental.hu) vagy telefonon (Baráth Noémi – 06 30 597 55 70).

Digitális Immunrendszer Erősítés – Bűnmegelőzés az online világ és a valóság összhangjában

Bűnmegelőzési programjaink életkornak megfelelő feladatokkal és módszerekkel segítik a résztvevő diákokat, kamaszokat annak felismerésében, hogy milyen hétköznapokban jelen lévő események, jelenségek járulnak hozzá ahhoz, hogy valaki bajba kerül vagy elindul a lejtőn lefelé. A program prevenciós jellegű, de a programot vezető szakemberek, pszichológusok, kriminológus, jogász – segítenek megfelelő támogatáshoz jutni azoknak az érintetteknek, akik valamelyik deviancia irányába indultak el. 

A program kidolgozói és vezetői olyan szakemberek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a deviáns fejlődésmenetet mutató gyerekekkel végzett segítő, támogató, fejlesztő munkában. Programunkat kifejezetten ajánljuk azoknak az iskoláknak és osztályoknak, ahol egy vagy több érintett diák van. 

A program az iskola egyéni igényei és szükségletei mentén kerül testreszabásra. 

A program elemei: 

 • érzékenyítés
 • pszichoedukáció
 • támogatás
 • információátadás
 • megküzdési eszköztár bővítése

Antibullying protokoll kidolgozás

A 21. század iskoláinak egyik legnagyobb problémája az egyre inkább elképesztő mértéket öltő kortárs agresszió és közösségi zaklatás, mely az internet megjelenésével a tanárok és szülők számára követhetetlen irányt vesz. Az iskolák számára nélkülözhetetlen dokumentum az antibullying protokoll, mely segítségével gyorsan és hatékonyan avatkozhatnak be az iskola dolgozói, ha a bántalmazás felüti a fejét a diákközösségben. 

Az antibullying protokollunk egy rövid- és hosszú távú cselekvési terveket tartalmazó segédanyag kidolgozása, mely az egyes, váratlanul fellépő krízishelyzetek kezelésére kínál gyors és hatékony megoldást, illetve hosszú távú prevenciós célkitűzéseket tartalmaz.

Protokollunk mindig egyéni szükségletek és igények figyelembe vételével valósul meg. A protkoll kidolgozáshoz több alkalmas fókuszcsoportos beszélgetést javaslunk az iskola vezetőivel, tanáraival és a téma iránt érdeklődő szülőkkel, diákokkal. 

A segédanyag kidolgozásában szociológusok, pszichológusok, témában jártas, nagy ismerettel bíró pedagógusok vesznek részt. 

Annomentál közösségépítés

Pszichológusaink, szakpszichológusaink és terapeutáink vezetésével több alkalmas, akár egész tanéven átívelő közösségépítő programokat, foglalkozásokat javaslunk azoknak az iskoláknak, akiknek fontos, hogy a diákok igazán jó csapatként működjenek együtt. Közösségépítő programjaink lehetővé teszik az aktuálisan felmerülő konfliktusok konstruktív kezelését és prevenciós hatásuk van az osztályok biztonságos légkörének megőrzésében. 

Közösségépítő programjaink minden esetben egyéni igények és szükségletek mentén testreszabottak, figyelembe veszik az iskola lehetőségeit és erőforrásait. Az egyes programok életkornak leginkább megfelelő módszerekkel dolgoznak. 

Módszerek, melyeket közösségépítő programjainkban használunk (életkor és igények mentén testreszabva): 

 • élménypedagógia
 • drámapedagógia
 • meseterápia
 • zeneterápia
 • művészetterápia
 • mozgás- és táncterápia
 • szociodráma
 • színházterápia