A képzési program célja, hogy a résztvevők megismerjék a kriminiálpedagógia elméleteit, a neveléstudomány területén belül. Ismerjék meg és sajátítsák el a főbb elméleti kereteket. Értelmezzék a kriminális viselkedések háttértényezőit és képesek legyenek érzékenyen reagálni azokra, amennyiben a kriminalitás irányába sodródó gyerekek oktatása és nevelése a fő szempont. Képessé váljanak a motivációs eszköztár bővítésére és azok gyakorlatban való használatára.

A képzésben részt vevők képesek lesznek:

  • felismerni a kriminális viselkedés hátterében rejlő okokat és kriminológiai tényezőket
  • motivációs bázist kialakítani ennek a speciális oktatást igénylő gyerekeknek

A programba való bekapcsolódás feltételei:

  • legalább középfokú iskolai végzettség
  • befizetett regisztrációs díj
  • részvétel a tanórák 80%-án

Képzési idő: 10 óra (10×45 perc)

Képzés helye: Budapest

Csoportlétszám: maximum 20 fő

A képzés ára: 30.000 Ft

  • nappali tagozatos diákigazolvány, illetve pedagógus igazolvánnyal rendelkezők 10 % kedvezményben részesülhetnek. 

Sikeres vizsga teljesítése esetén tanúsítványt állítunk ki a résztvevőknek.

A felnőttképzési hatóság által kiadott képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001715/2017/D007

A képzést – igény esetén –  Magyarország bármely településén megszervezzük.

További tájékoztatás kérhető az info@www.annomental.hu email címe.