A képzés 40 órás, amely elvégzésével 40 akkreditélt szerezhető a pedagógus kreditrendszeren belül.

A pedagógus-tabfolyam alapítási engedélyszáma: 9-324/2018.

A továbbképzés célja, hogy a képzésen résztvevő pedagógusok ismerjék meg:

– a deviáns fejlődésmenet hátterében álló pszichológiai tényezőket, valamint a családi, szociológiai és szociálpszichológiai tényezőket,

-az egyes devianciák hátterében meghúzódó okokat,

-váljanak képessé az érintett esetekben a beavatkozási pontok és a saját kompetencia határainak felismerésére,

-pedagógiai eszköztáruk bővüljön a deviáns, agresszív, bántalmazó viselkedésű gyerekekkel/kamaszokkal való bánásmód kapcsán.

Javasolt munkakörök, akik számára ajánlott a képzés elvégzése:

Bármely szakos pedagógus:

 • tanító
 • tanár
 • gyógypedagógus
 • kollégiumi nevelő
 • pszichológus
 • szociálpedagógus
 • fejlesztő pedagógus
 • nevelő
 • gyermekfelügyelő

Megbízás, funkció, beosztás szerinti ajánlás:

 • intézményvezető
 • intézményvezető-helyettes
 • diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • gyermekvédelmi/ ifjúságvédelmi felelős
 • munkaközösség vezető
 • osztályfőnök
 • szabadidő-szervező
 • gyakorlóiskola-vezető tanár
 • óvodai szakvezető

A képzés teljesítésének feltétele:

 • Kurzusokon való részvétel,
 • Akcióterve elkészítése a saját tanulócsoport részére (3-6 oldal terjedelemben) – leadási határidő: az utolsó órát követő 10. nap.

A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása: gyermek- és ifjúságvédelem

Intézménytípusok, amelyben dolgozó pedagógusok számára ajánlott a továbbképzés:

 • Általános iskola
 • Szakiskola
 • Gimnázium
 • Szakközépiskola
 • Alapfokú művészetoktatási intézmény
 • Kollégium
 • Felzárkóztató intézmények
 • Gyermekvédelmi intézmények
 • EGYMI intézményei
 • EMMI intézményei
 • Javítóintézetek
 • Gyermekotthonok
 • Nevelőotthonok
 • Tanodák

A továbbképzés során minimum 10 fő, maximum 40 fő vehet részt egy csoportban!

További részletekért érdeklődjön az info@annomental.hu email címen, illetve Baráth Noéminál a 0630 597 55 70-es telefonszámon!